-->

ο παρών ιστότοπος είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (εφεξής «το κατάστημα ») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «coffee republic s.a.» (α.φ.μ.: 099555196, δ.ο.υ. : φαε αθηνών αρ. ΓΕΜΗ: 3596501000) που εδρεύει στην ελλάδα, στην οδό οικονομίδου 25 , 12132, στo περιστέρι (εφεξής «η εταιρεία»). ειδικότερα, με τους γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης η εταιρεία επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες συναλλάσσεται, σύμφωνα με τον νόμο 2251/1994 περί «προστασίας καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση.

η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους νόμους της ελλάδας. τα προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα απευθύνονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τόσο εντός της ελληνικής επικράτειας όσο και εκτός αυτής, με την ακόλουθη εξαίρεση: όλα τα προϊόντα που φέρουν το σήμα “coffee republic” απευθύνονται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά και δεν προορίζονται για πελάτες άλλων χωρών. παραγγελίες για προϊόντα φέροντα το σήμα “coffee republic” θα γίνονται δεκτές και θα διεκπεραιώνονται μόνο εφόσον ο πελάτης που πραγματοποιεί τη σχετική παραγγελία κατοικεί ή βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. σεβόμενοι απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς και στα πλαίσια λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας. ο παρών ιστότοπος συνάδει με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί «προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του νόμου 3471/2006 περί «προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους επισκέπτες / χρήστες του παρόντος ιστότοπου, χρησιμοποιούνται από το κατάστημα για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και εκτέλεση των παραγγελιών και τέλος για την μέτρηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο προκειμένου να διαμορφώσει η εταιρεία την άποψή της αναφορικά με τις απαιτήσεις των επισκεπτών / χρηστών για περισσότερα ή βελτιωμένα προϊόντα και τυχόν άλλα θέματα που αφορούν στον παρόντα ιστότοπο. το κατάστημα δεν διανέμει ούτε μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν συνδέεται με την εταιρεία τις πληροφορίες των επισκεπτών / χρηστών του, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ο παρών ιστότοπος είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε η παροχή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών να είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που οι τελευταίοι επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στον ιστότοπο ή να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον υπεύθυνο λειτουργίας αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τον ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

τα στοιχεία τα οποία δύναται να σας ζητηθούν είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο/α επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτα

το κατάστημα επιτρέπει στους χρήστες του να ενημερώνονται για την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, να διορθώνουν, αλλάζουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν υποβάλλει σε αυτό. εάν επιλέξετε να διαγράψετε μία πληροφορία, το κατάστημα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί άμεσα αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του. παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στον ιστότοπο μας εξαρτάται και από εσάς.

όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και το κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης μεταξύ δύο επισκέψεων κ.α.) καθώς και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες του με το δυνατότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστότοπους όπως ο παρών, να λειτουργούν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή καθώς και για τη συλλογή δεδομένων και τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου. τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και σε κάθε έξοδο από το site αυτά διαγράφονται αυτόματα.

διευκρινίζεται ωστόσο, ότι στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε εσείς ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο.

όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και συγκεκριμένα συναλλαγές που εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αριθ. πιστωτικών καρτών, στοιχεία χρηστών, κτλ) διακινούνται με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο. η διασφάλιση των συναλλαγών γίνεται μέσω πιστοποιητικού ασφαλείας και της χρήσης τεχνολογίας ssl (secure socket layer). το ssl είναι σήμερα το παγκόσμιο standard για τις συναλλαγές στο διαδίκτυο και προσφέρει στον ηλεκτρονικό επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος , κρυπτογραφημένη ssl επικοινωνία 256 bit. το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνοντας χρήση του ssl certificate προσφέρει στον επισκέπτη τα παρακάτω χαρακτηριστικά ασφαλείας:

 • αξιόπιστη πιστοποίηση του web site.
 • επίδειξης της ηλεκτρονικής ταυτότητας του e-shop, όπως αυτή αναγράφεται στο πιστοποιητικό, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από μια έμπιστη αρχή πιστοποίησης όπως η thawte (θυγατρική εταιρεία της verisign).
 • βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.

ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η κρυπτογραφημένη πρόσβαση και ασφάλεια διακίνησης δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών:

 • για τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), όπου απαιτείται η χρήση πιστωτικής κάρτας.
 • για φόρμες επικοινωνίας, όπου απαιτείται ο επισκέπτης να εισάγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου.

τα προϊόντα που πωλούνται από το κατάστημα είναι τα προϊόντα της εταιρείας. τα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά η ύπαρξη εγγύησης, η ταυτότητα, τυχόν οδηγίες κλπ.) των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας click στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

το κατάστημα χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@coffeerepublic.gr, φαξ στο 210 5135028 ή να τηλεφωνήσετε στο 210 5156460. η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του καταστήματος υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη διαθεσιμότητά τους στην αποθήκη μας. εάν επιθυμείτε να παραγγείλετε προϊόν το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, το κατάστημα θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παραλαβής του προϊόντος από τον προμηθευτή και την εν συνεχεία παράδοσή του σε εσάς. στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος.

για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το κατάστημά μας, σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των ακόλουθων τρόπων πληρωμής:

 1. με χρέωση πιστωτικής κάρτας visa, mastercard που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα. το κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας.
 2. με αντικαταβολή τοις μετρητοίς, η οποία επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης αντικαταβολής δύο (2,00) € ευρώ ανά παραγγελία.
 3. μέσω λογαριασμού paypal
 4. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας:
  • efg eurobank : GR5402600470000800200071753
  • nbg εθνική : GR5801101160000011647900577
  • alpha bank : GR6301401060106002320005727
  • piraeus bank: GR6401721180005118028738195

τα προϊόντα παραδίδονται άμεσα και το αργότερο εντός 10 ημερών, με αποστολή στον τόπο που μας έχετε υποδείξει με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός σαββάτου, κυριακής και αργιών.

διευκρινίζεται ότι το κόστος αποστολής είναι το ίδιο για την αποστολή σε οποιοδήποτε μέρος της ελλάδας και διαμορφώνεται από το βάρος των προϊόντων της παραγγελίας σας. για αποστολή σε δυσπρόσιτες περιοχές θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή με email για το κόστος των μεταφορικών.

ο χρόνος αποστολής των προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων στις αποθήκες του καταστήματος καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή τηλεφώνου προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

oι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και φπα (23% ή 13%). oι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της εταιρείας, ενώ το κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή αυτών, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτών. απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να είναι στην κατάσταση που το παραλάβατε, δηλαδή να μην έχει υποστεί φθορά ή ζημιά, συνοδευόμενο από την απόδειξη λιανικής πώλησης και την κάρτα εγγύησης / αλλαγής του. για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας καλό είναι να ελέγχετε προσωπικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλουμένων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. σε περίπτωση επιστροφής, βαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής που συνεπάγεται η επιστροφή των προϊόντων και το κατάστημα θα σας επιστρέψει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο της αγοραίας αξίας και των εξόδων αποστολής των προϊόντων που επεστράφησαν, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία.

η επιστροφή προϊόντων γίνεται στη διεύθυνση της εταιρείας στην οδό οικονομίδου 25, 12132, περιστέρι, ελλάδα.

ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. η εταιρεία δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

το κατάστημα ελέγχει για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. όλα τα προϊόντα συσκευάζονται προσεκτικά και αποστέλλονται σε άριστη κατάσταση. σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασης του με δικά μας έξοδα αποστολής ή επιστροφής των χρημάτων σας.

σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος σας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα η οποία οφείλει να διερευνήσει το παραπόνο ή τυχόν καταγγελίας σας. για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε οτι συνέβη το γεγονός αυτό να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

το κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες / χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια τηλεφώνου. το κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. δίδεται δε πάντοτε στους επισκέπτες / χρήστες η δυνατότητα διακοπής της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@coffeerepublic.gr

οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος ιστοτόπου καλείται εάν το επιθυμεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία τηλεφωνικώς στο 210 5156460 ή εγγράφως αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@coffeerepublic.gr ή φαξ στο 210 5135028 ή επιστολή στη διεύθυνση οικονομίδου 25, 12132, περιστέρι, ελλάδα.

το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών του παρόντος. η διαχειρίστρια εταιρεία του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο αντίστοιχα.

εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site είναι ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «coffee republic s.a.» με έδρα την αθήνα , οδό οικονομίδου 25, 12132, περιστέρι, ελλάδα και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην των περιπτώσεων της μεμονωμένης αποθήκευσης σε απλό προσωπικό η/υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον δικτυακό τόπο του παρόντος καταστήματος .

τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα σύμβαση καθώς επίσης και να κάνει χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. ο επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού χρήστη αυτού από άλλους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με αυτόν. ο επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί να επιβλέπει κάθε χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου η οποία γίνεται από ανηλίκους χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό ή το όνομά του.

όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του καταστήματος αυτού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.